6DSC00984.jpg

Jag översätter dina tyska och engelska texter till svenska. Enklare texter översätter jag även från svenska till engelska och tyska.

De texter som jag arbetar med kommer från många olika områden och omfattar bl.a. pressmeddelanden, marknadsundersökningar, varubeskrivningar, tekniska beskrivningar och manualer samt hemsidor och personliga brev.

Dessutom erbjuder jag korrekturläsning och bearbetning av svenska texter.

 

Hör av dig så kan vi diskutera ditt projekt!